Igényesség, hatékonyság, megbízhatóság. A minőségi munka alapjai. De kellenek még képzett és lelkes munkatársak, innovatív hozzáállás, minden részletre kiterjedő alaposság is. Nem soroljuk tovább, hiszen rövidebben is összefoglalhatjuk: ez a Kreatív 2000 Kft.!

Rólunk…

Cégünk, a Kreatív 2000 Kft. építőipari beruházások megvalósítására, vagyis az ilyen jellegű projektek teljes körű fejlesztésére és lebonyolítására szakosodott.

2016-ban létrehoztuk a KreativCity 2020 Kft.-t, amelynek fő feladata a projektfejlesztés és az ahhoz kapcsolódó projektmenedzsment.

Magasan képzett szakembereink és a mögöttük álló komplex apparátus teszi lehetővé, hogy teljes mértékben integrált lehessen a fejlesztés, a beruházás és a lebonyolítás. Ehhez természetesen megfelelő műszaki háttérre, jogi, gazdasági felkészültségre, a piac alapos ismeretére és szerteágazó, magas szintű formális és informális kapcsolatrendszerre is szükség van. E komplex feltételrendszer tekintetében a Kreatív 2000 Kft. kiemelkedő adottságokkal rendelkezik!

A fentebb ismertetettek alapján bátran állíthatjuk, hogy cégünk messzemenően alkalmas bármilyen méretű és jellegű építőipari és infrastrukturális beruházás megvalósítására. Mit jelent ez? Azt, hogy az üzleti, beruházási cél kialakításától kezdve az előkészítési folyamatokon, tervezési munkákon, versenyeztetési eljárásokon, - amennyiben szükséges, közbeszerzési eljárás lebonyolításán túl a birtokbaadásig, illetve akár az esetleges utó-felülvizsgálati eljárás lefolytatásáig - minden folyamatot kézben tartunk és a szerződésben meghatározott határidőre és minőségben átadjuk megbízónk részére.

Tevékenységünk minőségét nem csupán hangzatos szavak, de kézzelfogható referenciák és a működésünket szabályozó alapelvek is garantálják:

  • Teljes munkafolyamatunk időben is egyértelműen meghatározott, jól körülhatárolható részfeladatokra, önálló munkaegységekre bontható.
  • Pénzügyek tekintetében is az átláthatóság a fő vezérelv, vagyis előre meghatározott ütemezés alapján, csak a valóban végrehajtott munkáért jár nekünk díjazás.
  • Határidő be nem tartása automatikusan kötbér felszámítását vonja maga után.
  • Mind a két fél érdekeit figyelembe vevő biztosítási szerződés lép életbe a megbízás teljesítésének megkezdésével.
  • Cégünk rendelkezik az MSZ EN ISO9001:2009 szabványnak megfelelő, tanúsított minőségirányítási rendszerrel.

Kiemelt munkáink

Rumbach Sebestyén utcai zsinagóga és Együttélés Háza kiállítás

Megrendelő:
MAZSIHISZ
Helyszín:
Budapest
Befejezés éve:
2019
Beruházás értéke:
3 mrd Ft
MNB Szakkönyvtári Könyvraktár és Büfé

MNB Szakkönyvtári Könyvraktár és Büfé

Megrendelő:
Magyar Nemzeti Bank
Helyszín:
Budapest
Befejezés éve:
1997
Beruházás értéke:
11,4 mrd Ft

Mammut Üzletház és Parkolóház

Megrendelő:
Mammut Üzletház Rt.
Helyszín:
Budapest
Befejezés éve:
1999
Beruházás értéke:
2 mrd Ft